20 lutego 2017 2 min na przeczytanie

Firma na próbę, czyli co zrobić jeżeli nie jesteś pewny swoich przychodów

Porady : BLACREA LTD, Prawo w biznesie

Nie raz przychodzi Ci na myśl własna frma? Chciałbyś zacząć pracować na własny rachunek, ale nie jesteś pewny stabilności swoich dochodów? Teraz masz możliwość zarejestrowania swojej działalności gospodarczej „Na próbę”.

NAGRADZAMY najbardziej aktywnych! Po przeczytaniu oceń, skomentuj, udostępnij
[Łącznie: 1 Średnio: 5]

Jak to możliwe?

Na portalu ceidg.gov.pl zarejestrujesz swoją frmę za pomocą dostępnego tam formularza i w odpowiednim miejscu masz możliwość zaznaczenia od razu „Chcę zawiesić działalność gospodarczą”. Dzięki temu nie będziesz podlegać jeszcze ZUS-owi jako przedsiębiorca i nie musisz składać formularza ZUS ZUA! Co ciekawe CEIDG samo promuje to rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców.

Co możesz robić, gdy zawiesisz firmę?

  1. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  2. przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  4. masz prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  6. masz prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  7. możesz zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, więc zawieszenie przed ewentualną kontrolą nic nie zmieni.

Pamiętaj, że zawiesić działalność możesz na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Po tym okresie twoja firma zostanie automatycznie wykreślona.

W szczególności, jako nowy przedsiębiorca możesz skorzystać z preferencyjnej stawki ZUS.

„Osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać obniżone składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.”

Co ważne, z opłacania obniżonych składek nie możesz korzystać jeżeli wykonujesz zlecenia, prace na rzecz byłego pracodawcy.

Jeżeli korzystasz ze składki preferencyjnej to opcja zawieszenia jest lepsza od opcji zamknięcia działalności ponieważ przy zamknięciu działalności przed upływem okresu 24 miesięcy nie możesz ponownie skorzystać z preferencyjnej składki, do końca w/w okresu.

Jak założyć swój biznes internetowy, bez ponoszenia wysokich kosztów początkowych? – dowiesz się już 1.03

Źródło:
www.ceidg.gov.pl

<$> GB

NAGRADZAMY najbardziej aktywnych! Po przeczytaniu oceń, skomentuj, udostępnij
[Łącznie: 1 Średnio: 5]