Zasady współpracy

Cenimy sobie jasne i przejrzyste zasady, dlatego:

1. Zasady współpracy są niezmienne od jej rozpoczęcia, do zakończenia.
2. Współpraca trwa tak długo, jak długo istnieć będzie serwis „biznesmenwsieci.pl”.
3. Autor może rozwiązać współpracę bez żadnych konsekwencji, w każdym czasie.
4. Właściciel serwisu także może rozwiązać współpracę bez żadnych konsekwencji, w każdym czasie.

PUBLIKACJA

 1. Rozpoczynając współpracę Autor i Właściciel serwisu uzgadniają kategorię tematyczną, w jakiej Autor będzie publikował swoje artykuły.
 2. Każdy Autor może zostać przydzielony tylko do jednej kategorii.
 3. Każda kategoria posiada określony limit autorów, mogących publikować swoje artykuły.
 4. Artykuł Autora może wyświetlać się również w innych kategoriach w serwisie, jeżeli jego tematyka będzie zbieżna z daną kategorią.
 5. O przydzieleniu artykułu do innych kategorii decyduje Właściciel serwisu.
 6. Właściciel serwisu w porozumieniu z Autorem określa terminy publikacji artykułów.
 7. Niedotrzymanie terminu publikacji przez Autora jest równoznaczne z rozwiązaniem współpracy.

OPŁATY

 1. Każdy Autor może bezpłatnie opublikować jeden artykuł, publikacja kliejnych artykułów odbywa się w oparciu o warunki uzgodnione z Właścicielem serwisu.
 2. Jeżeli po opublikowaniu pierwszego artykułu, Autor otrzyma propozycję dalszego bezpłatnego publikowania artykułów, będzie mógł publikować bezpłatnie artykuły przez cały czas trwania współpracy.
 3. Co do zasady gwarancję bezpłatnego publikowania artykułów zyskuje Autor, przydzielony jako pierwszy do danej kategorii (przez cały okres trwania współpracy), Autor najpopularniejszych artykułów – w oparciu o coroczny ranking popularności (na okres 1 roku) oraz Autorzy wyróżnieni przez Właściciela serwisu.
 4. Po opublikowaniu pierwszego (bezpłatnego) artykułu Autor może zrezygnować z dalszej współpracy, bez żadnych konsekwencji.
 5. Warunki uzgodnione na początku współpracy obowiązują przez cały czas jej trwania.

DODATKOWE KORZYŚCI (BEZPŁATNE)

 1. Wizerunek Autora i jego marki, jako eksperta.
 2. Możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców.
 3. Prezentacja opisu działalności Autora w formie wizytówki, umieszczonej pod każdym artykułem.
 4. Wizytówka zawiera bezpośrednie dane kontaktowe do Autora artykułu oraz krótką notkę „O Autorze”, w której dopuszczalne jest zamieszczenie treści reklamowych – po zatwierdzeniu przez Właściciela serwisu.
 5. Możliwość bezpłatnej reklamy na łamach serwisu, zgodnie z ustalonymi warunkami współpracy.
 6. Bezpłatna promocja artykułów opublikowanych w serwisie, w wyszukiwarkach, mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych Właściciela serwisu.
 7. Bezpośrednia promocja Autora w kontakcie Właściciela serwisu z czytelnikami i klientami, korzystającymi ze wszystkich usług serwisu.